12. april 2018

Kommende arrangementer

2024 – 29. maj

Lukket arrangement
Emmaus Højskole, Haslev

2025 (dato følger)
Musikgudstjeneste
Windfield Church Band og gæstesolist Songnepræst Henrik Winther Nielsen

Frederiksborg Slotskirke
Frederiksborg Slot
3400 Hillerød